ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ข่าวรับสมัครงาน

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครนักวิชาการวัคซีน จำนวน 1 อัตรา

2019-08-15 02:28:21

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน...

'MEDJOB' เว็บไซต์สำหรับหางานด้านการแพทย์

2019-08-15 02:21:34

เป็นเว็บไซต์หางานด้านการแพทย์ยอดนิยมที่เป็นตัวกลางระหว่างนักศึกษาและคนรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยกับสถานพยาบาล และบริษัทต่างๆ ในประเทศไทย...

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ จำนวน 5 อัตรา

2018-11-01 10:46:10

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา...

บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครเภสัชกรในตำแหน่ง regulatory affair

2018-11-01 10:52:50

...

บริษัท อดินพ จำกัด ประกาศรับสมัครเภสัชกร (ด่วน)

2018-11-01 10:56:49

บริษัท อดินพ จำกัด ผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอางที่มีคุณภาพ รวมถึงเป็นผู้ผลิตสีผสมอาหารรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001, ISO 22000 และ ISO/IEC 17025 ต้องการรับสมัครบุคลากรคุณภาพเข้าร่วมงานในตำแห...

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด ประกาศรับสมัครเภสัชกร

2018-11-01 10:59:21

เนื่องด้วยทาง บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันและแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.2559 ...

หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย ประกาศรับสมัครเภสัชกรหลายอัตรา

2018-11-01 11:00:52

เนื่องด้วยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย ผู้ผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน มีความประสงค์รับนักศึกษาที่จบคณะเภสัชศาสตร์ที่สนใจด้านการผลิตยาแผนปัจจุบัน ควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ และการตลาด เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ...

องค์การเภสัชกรรม ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ

2018-11-01 11:01:51

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่ง...

  • 1
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua