ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ข่าวงานวิจัย

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบและเสริมสร้างสุขภาพ ประจำปี 2561-2563

2018-09-25 11:45:36

...

ทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards

2018-06-18 02:21:11

ทางโครงการฯ ใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกภายในหน่วยงานได้เข้าร่วมส่งผลงาน เพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards ซึ่งเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561...

องค์การเภสัชกรรม ประกาศให้ทุนวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561

12/03/2018-03:52:29

ด้วยองค์การเภสัชกรรม (อภ.) มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัย องค์การเภสัชกรรม ปี 2561...

องค์การเภสัชกรรม ประกาศให้ทุนวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2560

12/03/2018-03:53:10

ด้วยองค์การเภสัชกรรม (อภ.) มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัย องค์การเภสัชกรรม ปี 2560...

  • 1
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua