ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ข่าวงานวิจัย

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบและเสริมสร้างสุขภาพ ประจำปี 2561-2563

2023-03-05 06:18:11

ด้วยเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ ภายใต้มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย...

ทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards

2023-03-05 06:27:35

ทางโครงการฯ ใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกภายในหน่วยงานได้เข้าร่วมส่งผลงาน เพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards ซึ่งเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561...

องค์การเภสัชกรรม ประกาศให้ทุนวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561

2018-11-01 10:50:25

ด้วยองค์การเภสัชกรรม (อภ.) มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัย องค์การเภสัชกรรม ปี 2561...

  • 1
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua