ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ทุนการศึกษา

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (คณะเภสัชศาสตร์) พ.ศ. 2561

2018-10-12 04:13:39

...

ประกาศรับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562 (2019 TGS)

05/03/2018-05:06:51

ขณะนี้มูลนิธิฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562 (2019 TGS) จำนวนสูงสุด 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและ/หรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่างๆ...

ทุนการศึกษาในโครงการ Lazada Scholarship 2017

05/03/2018-05:32:09

เนื่องจากบริษัท ลาซาด้า จำกัด เล็งเห็นถึงการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาทำกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในระหว่างเรียน บริษัทลาซาด้าจึงมีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษา ในโครงการ Lazada Scholarship 2017 ซึ่งเป็นโครงการประกวดแนวสร้างสรรค์คลิปว...

ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ปีการศึกษา 2560

05/03/2018-05:33:53

ด้วยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ได้จัดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อร่วมประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "แรงบันดาลใจจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9" ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีจริยธรรม แต่ขาดแ...

  • 1
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua