ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ทุนการศึกษา

ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ปีการศึกษา 2563

2020-09-17 11:47:58

ด้วยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ได้จัดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อร่วมประกวดเขียนเรียงความ...

ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ปีการศึกษา 2562

2019-07-25 01:22:57

...

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์

2020-10-26 08:43:13

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของทุกๆ สถาบัน อย่างน้อย 2 ทุน...

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (คณะเภสัชศาสตร์) พ.ศ. 2561

2020-09-17 11:50:51

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป...

ประกาศรับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562 (2019 TGS)

2020-09-17 11:58:56

ขณะนี้มูลนิธิฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562 (2019 TGS)...

ทุนการศึกษาในโครงการ Lazada Scholarship 2017

2018-11-01 10:56:28

เนื่องจากบริษัท ลาซาด้า จำกัด เล็งเห็นถึงการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาทำกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในระหว่างเรียน บริษัทลาซาด้าจึงมีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษา ในโครงการ Lazada Scholarship 2017 ซึ่งเป็นโครงการประกวดแนวสร้างสรรค์คลิปว...

ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ปีการศึกษา 2560

2018-11-01 10:57:57

ด้วยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ได้จัดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อร่วมประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "แรงบันดาลใจจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9" ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีจริยธรรม แต่ขาดแ...

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

2019-06-28 11:40:10

ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 004/2560 เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ...

  • 1
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua