ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ประกาศสำหรับนักศึกษา

แจ้งการรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2561 (OSPE) และการสอบความรู้ครั้งที่ 4/2561 (MCQ)

2018-06-18 02:22:27

...

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "How to Survive in Faculty of Pharmacy"

2018-06-18 10:15:41

...

ขอเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 20

2018-06-18 02:21:25

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2560 จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น. ณ ห้อง 2-214 อาคารเรียนรวม และห้องโถงชั้นล่าง อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ...

นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2561

2018-06-18 02:18:48

...

นโยบายการจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี

2018-06-18 02:18:31

ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป เข้ารับการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อวัดระดับความรู้ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ที่จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ...

แจ้งการรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2561 (OSPE) และการสอบความรู้ครั้งที่ 2/2561 (MCQ)

2018-03-16 10:06:21

ด้วยสภาเภสัชกรรม โดยคณะอนุกรรมการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ได้กำหนดการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2561 (OSPE) วันที่ 20 เมษายน 2561 และการสอบความรู้ครั้งที่ 2/2561 (MCQ) วันที่ 21-22 เมษายน 2561...

กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี พ.ศ.2561

2018-03-16 10:06:47

ประกาศศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี พ.ศ.2561...

แจ้งการประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

05/03/2018-05:30:30

ตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 กับบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561...

กำหนดวันส่งใบสมัครขอกู้ยืมฯ กยศ. กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 (ผู้กู้รายใหม่)

05/03/2018-05:30:49

ขั้นตอนการสมัครขอทุนกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560...

กำหนดวันเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า มฉก.)

05/03/2018-05:31:30

แผนกทุนและบริการนักศึกษา ขอประชาสัมพันธ์กำหนดวันเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ของนักศึกษาทุนกู้ยืม กยศ. และ กรอ. รายเก่าต่อเนื่อง มฉก....

แจ้งการรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2560 (OSPE) และการสอบความรู้ครั้งที่ 4/2560 (MCQ)

2018-03-16 10:07:06

ด้วยสภาเภสัชกรรม โดยคณะอนุกรรมการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ได้กำหนดการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2560 (OSPE) วันที่ 4 สิงหาคม 2560 และการสอบความรู้ครั้งที่ 4/2560 (MCQ) วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560 โดยสภาเภสัชกรรม ได...

เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา (เพิ่มเติม) หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

05/03/2018-05:36:44

ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา (เพิ่มเติม) หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ...

บัญชีรายวิชาเทียบโอน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติมครั้งที่ 88 และ 89)

05/03/2018-05:37:06

ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 094/2559 เรื่อง บัญชีรายวิชาเทียบโอน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติมครั้งที่ 88 และ 89)...

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

05/03/2018-05:37:40

ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 004/2560 เรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ...

  • 1
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua