ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ข่าวสารทั่วไป

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลกาญจนาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2561

2020-01-07 11:39:53

...

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับทุนกองทุนเสริมพลังคุณธรรม ประจำปี 2562

2019-11-07 10:25:51

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ศิริพรรษา ไชยชัชวาล นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนกองทุนเสริมพลังคุณธรรม ประจำปี 2562...

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2561

2019-10-17 11:02:07

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้ง 26 คน ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2561...

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ เพียงใจไม่ไร้ "สติ"

2019-08-15 02:04:08

กลุ่มวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ เพียงใจไม่ไร้ "สติ"...

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

2019-08-15 01:58:13

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561...

ขอเชิญชวนนักศึกษา/บุคลากร ร่วมส่งผลงาน "ประกวดสื่อสร้างสรรค์กิจกรรม 7ส” ประจำปีการศึกษา 2561

2019-08-15 03:58:52

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญชวนนักศึกษา/บุคลากร ร่วมส่งผลงาน "ประกวดสื่อสร้างสรรค์กิจกรรม 7ส” ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 4,400 บาท พร้อมเกียรติบัตร...

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับทุนกองทุนเสริมพลังคุณธรรม ประจำปี 2561

2019-11-07 10:26:50

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.รัศมีจันทร์ กนวาลย์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนกองทุนเสริมพลังคุณธรรม ประจำปี 2561...

คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

2019-08-15 03:44:10

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยคณะเภสัชศาสตร์ ได้เปิดรับเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเป็นลูกหลานร้านขายยา...

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2560

2019-08-15 03:43:30

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้ง 8 คน ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับรางวัลประจำสถาบัน ให้ได้รับ รางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2560...

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2560

2019-08-15 03:59:18

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภายใต้ "โครงการกระตุ้นและส่งเสริมกิจกรรม 7ส มฉก." ประจำปีการศึกษา 2560...

สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง "บันไดสู่วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (GPP)"

2019-08-15 02:44:38

สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง "บันไดสู่วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (GPP)" เป็นผลงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PP5183 โครงการพิเศษในสายการบริบาลทางเภสัชกรรมและเภสัชวิทยา ภาคการศึกษาที่ 2/2560...

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และลงทะเบียนเรียน รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2561

2019-08-15 04:02:29

ตามที่สำนักทะเบียนและประมวล ได้กำหนดวันสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561...

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

2019-08-15 03:38:08

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้กำหนดให้ วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559...

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับทุนกองทุนเสริมพลังคุณธรรม ประจำปี 2560

2018-11-01 10:52:04

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ภัทริดา ชนะชัย นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนกองทุนเสริมพลังคุณธรรม ประจำปี 2560 โดยคณะกรรมการบริหารจัดการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย...

ขอเชิญชวนชาว HCU ร่วมกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2560

2019-08-15 04:04:15

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญชวนชาว HCU ร่วมกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2560 ...

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua