ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ข่าวสารทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

2019-07-11 02:27:53

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561...

ขอเชิญชวนนักศึกษา/บุคลากร ร่วมส่งผลงาน "ประกวดสื่อสร้างสรรค์กิจกรรม 7ส” ประจำปีการศึกษา 2561

2019-02-18 10:44:10

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญชวนนักศึกษา/บุคลากร ร่วมส่งผลงาน "ประกวดสื่อสร้างสรรค์กิจกรรม 7ส” ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 4,400 บาท พร้อมเกียรติบัตร...

คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

2018-11-01 10:35:11

...

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2560

2018-11-01 10:38:12

...

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2560

2018-11-01 10:43:31

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภายใต้ "โครงการกระตุ้นและส่งเสริมกิจกรรม 7ส มฉก." ประจำปีการศึกษา 2560...

สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง "บันไดสู่วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (GPP)"

2018-11-01 10:48:26

...

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และลงทะเบียนเรียน รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2561

2018-11-01 10:51:17

...

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

2018-11-01 10:51:44

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้กำหนดให้ วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559...

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับทุนกองทุนเสริมพลังคุณธรรม ประจำปี 2560

2018-11-01 10:52:04

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ภัทริดา ชนะชัย นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนกองทุนเสริมพลังคุณธรรม ประจำปี 2560 โดยคณะกรรมการบริหารจัดการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย...

ขอเชิญชวนชาว HCU ร่วมกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2560

2018-11-01 10:52:34

...

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2559

2018-11-01 10:54:17

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2559...

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (รอบหลัง Admission)

2018-11-01 10:59:56

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (รอบหลัง Admission) สำหรับคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ...

แนวปฏิบัติการถวายพระเกียรติยศและความอาลัยในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

2018-11-01 11:02:43

ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 109/2559 เรื่อง แนวปฏิบัติการถวายพระเกียรติยศและความอาลัยในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558...

  • 1
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua