ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ข่าวสารทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

2020-09-14 02:27:19

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้กำหนดให้ วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562...

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเปิดทำการของมหาวิทยาลัยฯ และการมาปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

2020-05-29 11:22:59

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีประกาศปิดทำการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของประเทศไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีขึ้น...

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ขยายเวลาการปิดทำการมหาวิทยาลัยฯ เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

2020-05-10 04:33:29

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ขยายเวลาการปิดทำการมหาวิทยาลัยฯ เป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2) ตัังแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563...

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

2020-03-10 10:40:32

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดเพิ่มเติม โดยให้สอดรับกับมาตรการของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม...

มาตรการและแนวปฏิบัติในการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยฯ

2020-03-10 10:40:42

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้แจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป...

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนาในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

2020-02-04 04:35:59

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนาในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้...

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลกาญจนาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2561

2020-02-04 04:44:50

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จตุรัส พูลมงคล ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลกาญจนาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2561...

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับทุนกองทุนเสริมพลังคุณธรรม ประจำปี 2562

2020-02-04 04:33:05

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ศิริพรรษา ไชยชัชวาล นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนกองทุนเสริมพลังคุณธรรม ประจำปี 2562...

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2561

2019-10-17 11:02:07

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้ง 26 คน ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2561...

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ เพียงใจไม่ไร้ "สติ"

2019-08-15 02:04:08

กลุ่มวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ เพียงใจไม่ไร้ "สติ"...

ขอเชิญชวนนักศึกษา/บุคลากร ร่วมส่งผลงาน "ประกวดสื่อสร้างสรรค์กิจกรรม 7ส” ประจำปีการศึกษา 2561

2019-08-15 03:58:52

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญชวนนักศึกษา/บุคลากร ร่วมส่งผลงาน "ประกวดสื่อสร้างสรรค์กิจกรรม 7ส” ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 4,400 บาท พร้อมเกียรติบัตร...

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับทุนกองทุนเสริมพลังคุณธรรม ประจำปี 2561

2020-02-04 04:34:14

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.รัศมีจันทร์ กนวาลย์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนกองทุนเสริมพลังคุณธรรม ประจำปี 2561...

คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

2019-08-15 03:44:10

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยคณะเภสัชศาสตร์ ได้เปิดรับเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเป็นลูกหลานร้านขายยา...

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2560

2019-08-15 03:43:30

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้ง 8 คน ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับรางวัลประจำสถาบัน ให้ได้รับ รางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2560...

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2560

2019-08-15 03:59:18

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภายใต้ "โครงการกระตุ้นและส่งเสริมกิจกรรม 7ส มฉก." ประจำปีการศึกษา 2560...

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua