ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ศูนย์ยา มฉก. ประกาศรับสมัครเภสัชกรประจำร้านยา

ประกาศรับสมัครเภสัชกรประจำศูนย์ยา มฉก. (ร้านยาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) ถ.บางนา-ตราด กม. 18 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นร้านยาคุณภาพรุ่นแรก ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 เป็นห้องจ่ายยาให้กับหัวเฉียวสหคลินิก แหล่งฝึกงาน และเข้าร่วมโครงการ เจอ แจก จบ, Common Illnesses & PP ของสภาเภสัชกรรม ร่วมกับ สปสช. (รายละเอียดดังรูป)

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ อ.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
ผู้จัดการศูนย์ยา มฉก.
โทร. 086-533-9669

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua