ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง แนวทางเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID-19 ในการจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์

เพื่อให้การเฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 ในการจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ออกประกาศกำหนดให้ COVID-19 เปลี่ยนจากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป จึงขอ ยกเลิก ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง มาตรการการคัดกรองและเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID-19 ในการจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาคที่ 1/2565 ของคณะเภสัชศาสตร์ ตามที่ประกาศแจ้ง และให้ ยกเลิก การตรวจคัดกรองประจำสัปดาห์ 

 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

slot dana slot gacor slot online slot via dana slot deposit dana situs slot dana admin jarwo
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua