ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ข้อมูลและขั้นตอนการสมัครขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง มฉก.) ประจำปีการศึกษา 2565

แผนกทุนและบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและขั้นตอนการสมัครขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง มฉก.) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักศึกษาผู้กู้ยืมที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมได้รับทราบข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกทุนและบริการนักศึกษา อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 2

 ข้อมูลเพิ่มเติม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua