ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลกาญจนาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ขอแสดงความยินดีกับ นายณัชภัส ปุญญพัฒน์วรโชติ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลกาญจนาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ โดยต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีมาก และมีความประพฤติดี

 ประกาศมหาวิทยาลัย (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua