ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อให้การดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะเภสัชศาสตร์ จึงออกประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังนี้

 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua