ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2563  คณะเภสัชศาสตร์ จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua