ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประกาศของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอแจ้งกำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua