ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ปีการศึกษา 2563

ด้วยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ได้จัดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  เพื่อร่วมประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ "การพัฒนาการเรียนรู้ของฉันในอนาคต" ให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีจริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสทางการศึกษา  เพื่อนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการพัฒนาประเทศ จำนวน 20 ทุน ทุนละ 8,000 บาท

นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ หน่วยบริการนักศึกษา อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมดเขตส่งใบสมัครขอรับทุน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 (เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยได้รวบรวมก่อนส่งให้มูลนิธิต่อไป)
ประกาศผลวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

 รายละเอียดฉบับเต็ม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua