ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

กำหนดการการรับสมัครสอบความรู้ฯ ประจำปี พ.ศ. 2563-2564

ด้วยสภาเภสัชกรรม โดยคณะอนุกรรมการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ได้กำหนดการสอบความรู้ฯ ปี พ.ศ. 2563-2564 โดยกำหนดการเปิดรับสมัครเข้าระบบสอบความรู้ในวันที่ 14-30 กันยายน 2563

  • คุณสมบัติของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่จะสมัครสอบความรู้ฯ เป็นครั้งแรก คือ ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีใบแสดงผลการศึกษา (transcript) ที่แสดงข้อมูลการลงทะเบียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ณ ภาคการศึกษาที่สมัครสอบ และหนังสือรับรองของคณบดีว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนมาเป็นหลักฐานสำหรับการสมัครสอบ
  • เอกสารการสมัครอื่นๆ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ยื่นแสดงประกอบการสมัครสอบ ให้คณะวิชาตรวจสอบความถูกต้องและเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยไม่ต้องส่งมาที่ศูนย์สอบความรู้ฯ
  • ค่าสมัครเข้าระบบสอบคนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ثبت شرکت ثبت برند رتبه بندی شرکت ثبت شرکت ثبت برند ترخیص کار پارتیشن مشاوره مامایی سقط جنین هزینه ثبت شرکت تخت بادی تغییر آدرس شرکت ثبت شرکت سهامی خاص استعلام برند کاغذ دیواری قرنیز ثبت شرکت خرید برند تور کشتی کروز

ติดตามประกาศและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ศูนย์สอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม
http://www.plecenter.org

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua