ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปรับทราบข้อมูลความรู้ เนื่องในงานสัปดาห์เภสัชกรรม 2563

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้มีข้อจำกัดหลายประการในการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรมเหมือนดังเช่นทุกๆ ปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับศูนย์ยา มฉก. จึงได้จัดให้มีกิจกรรม งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2563 ขึ้น ภายใต้คำขวัญ "ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน มีเภสัชกรอยู่ใกล้ใช้ยาปลอดภัย" โดยเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปสแกน QR code เพื่อรับทราบข้อมูลและสาระความรู้ต่างๆ ได้แก่

  • โรคความดันโลหิตสูง
  • โรคเบาหวาน
  • โรคไขมันในเลือดสูง และ
  • บทบาทของเภสัชกรในสาขาต่างๆ 

​จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua