ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "งานวิชาการรับใช้สังคม"

ตามที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า STI West Negros University (Philippines), Angeles University Foundation (Philipines) และ Galuh University (Indonesia) จัดโครงการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "งานวิชาการรับใช้สังคม" ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ HCU 2 เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ผู้ที่สนใจสามารถดาน์โหลดข้อมูลรายละเอียด และรูปแบบการจัดทำบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ https://hcuconf.hcu.ac.th/conf2020

ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ และส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua