ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลกาญจนาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จตุรัส พูลมงคล ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลกาญจนาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ โดยต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีมาก และมีความประพฤติดี

 รายละเอียดฉบับเต็ม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua