ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

รายชื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562  โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนให้ปฏิบัติดังนี้

  • รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษา ไม่เกินวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่แผนกทุนฯ ชั้น 2 อาคารชิน โสภณพนิช  หากเลยเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุน
  • เลือกวันเข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมรับทุนการศึกษา ในวันที่ 28 หรือ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 น. ณ ห้องโถง ชั้น 4 อาคารอำนวยการ  หากไม่เข้าร่วมฝึกซ้อมจะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุน
  • เข้าร่วมพิธีรับทุนการศึกษา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 4 อาคารอำนวยการ หากไม่เข้าร่วมจะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุน
  • หากมีข้อสงสัยขอให้สอบถามเพิ่มเติมที่แผนกทุนและบริการนักศึกษา อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 2 เท่านั้น
  • นักศึกษาที่ได้รับทุนขอให้เข้ากลุ่มไลน์ทุกคนเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร

 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua