ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้ง 26 คน ที่ได้รับ รางวัลเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นรางวัลที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการสร้างกำลังใจให้แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี และเข้าร่วมกิจกรรม จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารจัดการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua