ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ เพียงใจไม่ไร้ "สติ"

กลุ่มวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ เพียงใจไม่ไร้ "สติ" โดยกิจกรรมจะจัดทุกๆ วันพุธ เวลา 16.30-17.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการเภสัชเวทและเภสัชเคมี (2-228 และ 2-222) อาคารเรียนรวม 2

ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยกิจกรรมในโครงการจะเป็นการให้ความรู้ การเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ หรือการฝึกสมองให้มีสติ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งการเรียนและการทำงานอย่างมีความสุข

กำหนดการของโครงการ
ทุกวันพุธ  เวลา 16.30-17.30 น. ณ ห้อง 2-222 และ 2-228
16.30-17.00 น. ภาคทฤษฎี
17.00-17.30 น. ภาคปฏิบัติ

ครั้งที่ วัน-เดือน-ปี กิจกรรม
1 14, 15 ส.ค. 62 เรียนรู้ความเป็นมนุษย์
2 21 ส.ค. 62 เรียนรู้ความคิด
3 28 ส.ค. 62 เรียนรู้การฝึกสมอง
4 4 ก.ย. 62 ปฏิสัมพันธ์ชีวิต
5 11 ก.ย. 62 ศาสตร์ของน้ำและความเครียด
6 18 ก.ย. 62 คุณค่าของชีวิต
7 25 ก.ย. 62 Sound meditation
8 2 ต.ค. 62 การขอบคุณสิ่งรอบข้าง
9 9 ต.ค. 62 การฝึกสติที่ไร้รูปแบบ
10 16 ต.ค. 62 ความสำเร็จของคนไม่ท้อถอย
11 30 ต.ค. 62 ผลของการมีสติ
12 6 พ.ย. 62 ผลของการมีสติ
13 13 พ.ย. 62 ผลของการมีสติ
14 20 พ.ย. 62 ถ่ายทอดประสบการณ์
15 27 พ.ย. 62 สรุปรายงานการปฏิบัติ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  โทร. 1494

 รายละเอียดโครงการ (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua