ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

กำหนดวันส่งใบสมัครขอกู้ยืมฯ กยศ. กรอ. ประจำปีการศึกษา 2562 (ผู้กู้รายใหม่)

แผนกทุนและบริการนักศึกษา ได้กำหนดวันส่งใบสมัครขอกู้ยืมฯ กยศ. และ กรอ. สำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ที่เป็นผู้กู้ยืมรายใหม่* แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่

  • ช่วงที่ 1 วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562
  • ช่วงที่ 2 วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562

*ผู้กู้ยืมรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่ไม่เคยขอกู้ยืมเงินที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

นักศึกษาที่มีความประสงค์ในการสมัครขอกู้ยืมฯ สามารถส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. ณ หน่วยบริการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารชิน โสภณพนิช

หากนักศึกษามีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนกทุนและบริการนักศึกษา  อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 2

โทร. 02-312-6300 ต่อ 1517, 1461
http://ssd.hcu.ac.th

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua