ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ขอเชิญชวนนักศึกษา/บุคลากร ร่วมส่งผลงาน "ประกวดสื่อสร้างสรรค์กิจกรรม 7ส” ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญชวนนักศึกษา/บุคลากร ร่วมส่งผลงาน "ประกวดสื่อสร้างสรรค์กิจกรรม 7ส” ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 4,400 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  • ประกวดภาพนิ่ง 7ส หัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์ ประชาสัมพันธ์ 7ส”
  • ประกวดออกแบบสไลด์สุดท้ายของ PowerPoint เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 7ส ในช่วงสุดท้ายของการเรียนการสอน

สามารถส่งผลงานแบบได้ทั้งแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม (กลุ่มละ 3-5 คน) หรือคณะวิชา/หน่วยงานก็ได้โดยไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน

ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2562

ประกาศผลและมอบรางวัล ในวัน Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2561

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua