ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์  มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของทุกๆ สถาบัน อย่างน้อย 2 ทุน โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับทุน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิ

จากแบบฟอร์ม ในส่วนของชื่อโครงการให้นักศึกษาระบุเป็น "ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา" และเขียนบรรยายถึงเหตุผลและความจำเป็นในการขอรับทุน แล้วเสนอผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีลงนามรับรองตามลำดับ  เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้สแกนเอกสารส่งไปยังอีเมลของทางมูลนิธิฯ ต่อไป

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (คลิก)

Website: https://www.doctorkasem-foundation.org
E-mail address: admin@doctorkasem-foundation.org

    slot deposit pulsa 5000

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua