ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  โดยคณะเภสัชศาสตร์ ได้เปิดรับเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเป็นลูกหลานร้านขายยา ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไป เกณฑ์การคัดเลือก รวมทั้งเอกสารและหลักฐานที่ต้องเตรียม ดังที่ระบุในเอกสารแนบ

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน ถึง วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua