ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

(ขยายเวลาส่งผลงาน) ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดโปสเตอร์-คลิป ในหัวข้อ “SMART Pharmacist”


 
ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมการประกวด “โปสเตอร์” และ “คลิป-ความยาวไม่เกิน 3 นาที” ในหัวข้อ “SMART Pharmacist”
 
กติกาการประกวด: 
  • สามารถส่งผลงานเป็นรายบุคคล หรือเป็นทีมก็ได้
  • ชิ้นงานต้องครอบคลุมเนื้อหาของ SMART Pharmacist อย่างครบถ้วน สวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และอนุญาตให้ทางคณะนำไปเผยแพร่ต่อได้
  • ส่งงานของท่านมาที่ rxhcusmartpharmacist@gmail.com ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
  • ชิ้นงานทั้งหมดจะนำไปจัดแสดงยังเพจ PR Rx HCU ตามลิงก์ https://www.facebook.com/PRRXHCU เพื่อรอรับผลโหวต (Like = 1 คะแนน, Love = 2 คะแนน, Share= 3 คะแนน) 
  • ผลการตัดสินจะประกาศในหน้าเพจ PR Rx HCU แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศจากการตัดสินจากคณะและผลป๊อปปูล่าร์โหวต แต่ละรางวัลมีทุนการศึกษาให้ดังนี้
โปสเตอร์: รางวัลชนะเลิศ 2,000 บาท และรางวัลป๊อปปูล่าร์โหวต 1,000 บาท
คลิป: รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท และรางวัลป๊อปปูล่าร์โหวต 2,500 บาท
 
S = Self Confident สื่อถึง... ความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
M = Moral สื่อถึง... ความขยัน ความซื่อสัตย์
A = Accountability สื่อถึง... จิตสำนึกต่อตนเองและสังคม
R = Respectful สื่อถึง... ความอ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติ มีกาละเทศะ
T = Teamwork สื่อถึง... การทำงานเป็นทีม
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua