ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

กำหนดวันส่งใบสมัครขอกู้ยืมฯ กยศ. กรอ. ประจำปีการศึกษา 2561 (ผู้กู้รายใหม่)

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ กำหนดส่งใบสมัครในวันและเวลาดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. ณ หน่วยบริการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารชิน โสภณพนิช

  • กยศ. วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
  • กรอ. วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561

หากนักศึกษามีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนกทุนและบริการนักศึกษา  อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 2

http://ssd.hcu.ac.th

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua