ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

กำหนดการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักทะเบียนและประมวลผล ขอแจ้งกำหนดการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ที่สมัครผ่านรอบที่ 5-7 ประจำปีการศึกษา 2561  โดยกำหนดการจัดสอบในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-10.00 น. ณ อาคารเรียน มฉก.1 โดยให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (ไม่ใช่ชุดพิธีการ) และเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน ปากกา ดินสอ และยางลบมาให้พร้อม​​​

 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua