ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

แจ้งการรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2561 (OSPE) และการสอบความรู้ครั้งที่ 4/2561 (MCQ)

ด้วยสภาเภสัชกรรม โดยคณะอนุกรรมการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ได้กำหนดการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2561 (OSPE) วันที่ 3 สิงหาคม 2561  และการสอบความรู้ครั้งที่ 4/2561 (MCQ) วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561  โดยสภาเภสัชกรรม ได้มีประกาศสภาเภสัชกรรม กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์สอบต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม  ศูนย์สอบความรู้ฯ จึงขอแจ้งกำหนดคุณสมบัตินักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่จะสมัครสอบความรู้ฯ ดังนี้

  • กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และจะสำเร็จการศึกษาในภาคปลายปีการศึกษา 2559  โดยขอให้คณะตรวจสอบหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา (transcript) ที่แสดงข้อมูลการลงทะเบียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ณ ภาคการศึกษาที่สมัครสอบ แต่อยู่ในระหว่างรอผลการศึกษา
  • ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครบตามข้อกำหนดอย่างน้อย 2000 ชั่วโมง สำหรับผู้เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2552 และ 2000 ชั่วโมงสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในปี 2552 ในด้านการบริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและด้านการบริบาลเภสัชกรรมในร้านยา อย่างน้อย 400 ชั่วโมง
  • สามารถแสดงหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ที่อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย) และใบแสดงผลการศึกษา (transcript) ฉบับสมบูรณ์ ก่อนการประกาศผลสอบ คือ ก่อนวันที่ 17 สิงหาคม 2561
ثبت شرکت ثبت برند رتبه بندی شرکت ثبت شرکت ثبت برند ترخیص کار پارتیشن مشاوره مامایی سقط جنین هزینه ثبت شرکت تخت بادی تغییر آدرس شرکت ثبت شرکت سهامی خاص استعلام برند کاغذ دیواری قرنیز ثبت شرکت خرید برند تور کشتی کروز

ติดตามประกาศและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ศูนย์สอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม
http://www.plecenter.org

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua