ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ขอเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 20

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 (รุ่นที่ 20) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2560  จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น. ณ ห้อง 2-214 อาคารเรียนรวม (ช่วงเช้า) และห้องโถงชั้นล่าง อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ (ช่วงบ่าย)

 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua