ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ จำนวน 5 อัตรา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ​เพศชายหรือเพศหญิง (ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เภสัชศาสตรบัณฑิต) หรือ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ด้านเภสัชเคมี สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม หรือเภสัชกรรมคลินิก

เงื่อนไขการรับสมัคร

 • ข้อมูลการรับสมัครงานของท่านจะจัดเก็บไว้ในระบบเป็นเวลา 2 ปี
 • การติดต่อกลับ ทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจะติดต่อกลับทางอีเมลเป็นหลัก
 • ผู้สมัครกรุณาอ่าน และกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ของท่าน
 • เครื่องหมาย * เป็นเครื่องหมายข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก
 • เอกสารที่ต้องเตรียม scan ให้พร้อมในการสมัครงาน ได้แก่
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • รูปถ่ายที่เป็นปัจจุบัน
  • สำเนา transcript วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป

*หมายเหตุ เอกสารที่ scan เข้าระบบต้องเป็นไฟล์ PDF หรือ JPG และขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB เท่านั้น
รูปภาพที่ Scan เข้าระบบต้องเป็นไฟล์ JPG และมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB เท่านั้น

 • คะแนนการสอบภาษาอังกฤษเพื่อประเมินทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์ใหม่
  • TOELF (ITP) คะแนนเต็ม 677 สอบได้ไม่น้อยกว่า 425 คะแนน
  • TOELF (IBT) คะแนนเต็ม 120 สอบได้ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน
  • IELTS คะแนนเต็ม 9 สอบได้ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
  • CU-TEP คะแนนเต็ม 150 สอบได้ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
*ผู้สมัครกรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด
โทร. 02-312-6300 ต่อ 1215
หรือทางอีเมล pharmacy.huachiew@gmail.com
 
ลงทะเบียนสมัครงานออนไลน์ และฝากประวัติส่วนตัวได้ที่นี่

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua