ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ จำนวน 5 อัตรา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ​เพศชายหรือเพศหญิง (ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เภสัชศาสตรบัณฑิต) หรือ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ด้านเภสัชเคมี สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม หรือเภสัชกรรมคลินิก

เงื่อนไขการรับสมัคร

 • ข้อมูลการรับสมัครงานของท่านจะจัดเก็บไว้ในระบบเป็นเวลา 2 ปี
 • การติดต่อกลับ ทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจะติดต่อกลับทางอีเมลเป็นหลัก
 • ผู้สมัครกรุณาอ่าน และกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ของท่าน
 • เครื่องหมาย * เป็นเครื่องหมายข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก
 • เอกสารที่ต้องเตรียม scan ให้พร้อมในการสมัครงาน ได้แก่
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • รูปถ่ายที่เป็นปัจจุบัน
  • สำเนา transcript วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป

*หมายเหตุ เอกสารที่ scan เข้าระบบต้องเป็นไฟล์ PDF หรือ JPG และขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB เท่านั้น
รูปภาพที่ Scan เข้าระบบต้องเป็นไฟล์ JPG และมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB เท่านั้น

 • คะแนนการสอบภาษาอังกฤษเพื่อประเมินทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์ใหม่
  • TOELF (ITP) คะแนนเต็ม 677 สอบได้ไม่น้อยกว่า 425 คะแนน
  • TOELF (IBT) คะแนนเต็ม 120 สอบได้ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน
  • IELTS คะแนนเต็ม 9 สอบได้ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
  • CU-TEP คะแนนเต็ม 150 สอบได้ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
*ผู้สมัครกรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด
โทร. 02-312-6300 ต่อ 1215
หรือทางอีเมล pharmacy.huachiew@gmail.com
 
ลงทะเบียนสมัครงานออนไลน์ และฝากประวัติส่วนตัวได้ที่นี่

ثبت شرکت ثبت برند رتبه بندی شرکت ثبت شرکت ثبت برند ترخیص کار پارتیشن مشاوره مامایی سقط جنین هزینه ثبت شرکت تخت بادی تغییر آدرس شرکت ثبت شرکت سهامی خاص استعلام برند کاغذ دیواری قرنیز ثبت شرکت خرید برند
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua