ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

นโยบายการจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  เข้ารับการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อวัดระดับความรู้ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา  ที่จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ทั้งนี้การทดสอบวัดความรู้ดังกล่าวให้ถือเป็นเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  และให้จัดเก็บค่าธรรมเนียม ครั้งละ 300 บาท (เปิดให้สอบปีละ 2 ครั้ง)  หากผลการสอบของนักศึกษาผ่านการประเมินจะได้รับประกาศนียบัตร

 ประกาศมหาวิทยาลัย (คลิก)

ثبت شرکت ثبت برند رتبه بندی شرکت ثبت شرکت ثبت برند ترخیص کار پارتیشن مشاوره مامایی سقط جنین هزینه ثبت شرکت تخت بادی تغییر آدرس شرکت ثبت شرکت سهامی خاص استعلام برند کاغذ دیواری قرنیز ثبت شرکت خرید برند
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua