ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และลงทะเบียนเรียน รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2561

ตามที่สำนักทะเบียนและประมวล ได้กำหนดวันสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561  เนื่องจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดการสอบคัดเลือก กสพท. ตรงกับกำหนดการเดิมทำให้มหาวิทยาลัยต้องปรับปฏิทินการรับสมัครให้สอดคล้องกับส่วนกลาง  สำนักทะเบียนและประมวลผล จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และลงทะเบียนเรียน รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

กิจกรรม กำหนดการเดิม กำหนดการใหม่
สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561
สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
ขึ้น-ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ที่ 10 ถึง วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 วันศุกร์ที่ 9 ถึง วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561

 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua