ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

แจ้งการประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  กับบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)  เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  โดยให้ความคุ้มครองประเภทต่างๆ ดังเอกสารแนบ

ทางบริษัทฯ จะมอบบัตรให้ประจำตัวนักศึกษา เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่เปิดสัญญาไว้กับบริษัท (ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.hcu.ac.th/insurances)  ซึ่งคาดว่าจะได้บัตรในช่วงเดือนตุลาคม 2560

 รายละเอียดฉบับเต็ม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua