ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ปีการศึกษา 2560

ด้วยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ได้จัดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อร่วมประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "แรงบันดาลใจ จากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9" ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีจริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสทางการศึกษา  เพื่อนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการพฒนาประเทศ จำนวน 20 ทุน ทุนละ 8,000 บาท

นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ หน่วยบริการนักศึกษา อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมดเขตส่งใบสมัครขอรับทุน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ประกาศผลวันที่ 10 ตุลาคม 2560

 รายละเอียดฉบับเต็ม (คลิก)


 

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua