ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด ประกาศรับสมัครเภสัชกร

เนื่องด้วยทาง บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันและแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.2559  ในทุกหมวดยาที่บริษัทฯ ผลิต ได้แก่  ยาผง ยาแคปซูล ยาน้ำ และยาขี้ผึ้ง เจล หรือครีม  และกำลังขยายการผลิต  จึงมีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

  • เภสัชกรฝ่ายผลิต  2  อัตรา
  • เภสัชกรวิจัยและพัฒนา  2  อัตรา
  • ผู้ช่วยเภสัชกรฝ่ายผลิต  1  อัตรา (นักวิทยาศาสตร์)
  • ผู้ช่วยเภสัชกรฝ่ายทะเบียน  1  อัตรา

สนใจสมัครได้ที่
บริษัท สหแพทย์ จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
30/333 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 02-024-8635  โทรสาร 02-024-8641
E-mail: Anatsata.So@medicpharma.co.th

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua