ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (รอบหลัง Admission)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (รอบหลัง Admission) สำหรับคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด สาธารณสุขศาสตร์ การแพทย์แผนจีน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

  • ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ
  • ยื่นคะแนน O-NET/GAT/PAT2 และ GPAX
  • สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้เลือกเป็นอันดับที่ 1  ส่วนอันดับที่ 2 - 4 สามารถเลือกได้ทุกคณะวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

สมัครออนไลน์  16 - 23 มิถุนายน 2560
กรอกใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์
http://admission.hcu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  30 มิถุนายน 2560
สอบสัมภาษณ์  4 กรกฎาคม 2560

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โทร. 02-312-6300 ต่อ 1711 - 1718
โทรสาร 02-312-6412
Admission Hotline 085-489-3710 ถึง 14

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua