ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

องค์การเภสัชกรรม ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งต่างๆ

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่ง

  • เจ้าหน้าที่งานบริหาร 5
  • เภสัชกร 5
  • นักการตลาด 5
  • เจ้าหน้าที่พัสดุ 5

จำนวน 35 อัตรา สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังเอกสารแนบ

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่
แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การเภสัชกรรม
75/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2560  ระหว่างเวลา 8.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
www.gpo.or.th หรือ www.facebook.com/hrgpo
หรือโทร. 02-203-8155

  รายละเอียดฉบับเต็ม (คลิก)  

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua