ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

แนวปฏิบัติการถวายพระเกียรติยศและความอาลัยในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

  • บัณฑิต และญาติบัณฑิต แต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ และแสดงความยินดีอย่างสำรวมเหมาะสมกับกาลเทศะ ทั้งในวันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธีประสาทปริญญาบัตร
  • งดการแสดงความยินดีด้วยการมอบดอกไม้ ลูกโป่ง และของที่ระลึก
  • นักศึกษาที่มาร่วมงานแต่งกายชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพไว้ทุกข์ งดการร้องเพลงเชียร์และการบูมทุกรูปแบบ
  • งดการจัดซุ้มแสดงความยินดีของคณะวิชา สโมสรนักศึกษา และชมรม  คงไว้เฉพาะการจัดสถานที่ของคณะกรรมการและหน่วยงานที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบที่เหมาะสม เรียบง่าย

รายละเอียดฉบับเต็ม

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua