ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ

2019-03-06 10:28:33

เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ ณ ถนนบริเวณวงเวียนจักรยาน-สวนลวดลาย (ถนนข้าวต้มกุ๊ย) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป...

คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

2019-02-13 12:31:57

เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 น. คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันได้แก่ หลวงปู่ไต้ฮง พระพุทธรูป 3 องค์ และศาลตา-ยาย เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลตรุษจีน...

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

2019-02-11 10:22:47

เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ ห้อง 2-210/4 อาคารเรียนรวมชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับคณะเภสัชศาสตร์ และสืบสานประเพณีอันดีงามในพระพุทธศาสนา...

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

2020-01-08 03:29:19

เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงขึ้น ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าอาคารชิน โสภณพนิช และบริเวณสวนสุขภาพ มฉก. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป...

พิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

2018-11-01 11:05:52

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 คณะกรรมการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีไหว้ครู และกิจกรรรมสานสัมพันธ์ศิษย์-อาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ อาคารโภชนาการ 2 ชั้น 2 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ เนื่องในโอกาสของการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่...

ประเพณีวันสงกรานต์คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561

2018-11-01 11:09:07

เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 - 11.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรท่านคณบดีและคณาจารย์อาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ ห้อง 2-210/4 อาคารเรียน ชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ของไทย อันจะเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ตลอดไป...

พิธีรับเฉลวนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 24

2018-11-01 11:09:47

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดพิธีรับเฉลวของนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 24 (ชั้นปีที่ 2) ปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ ห้อง 2-315 อาคารเรียนรวม ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานและมีความสำคัญต่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกคน...

พิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

2018-11-01 11:14:57

เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 16.00-18.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดพิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง 2-315 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้มอบเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 22)...

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

2018-11-01 11:15:26

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00-12.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ ห้อง 2-210/4 อาคารเรียนรวมชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับคณะเภสัชศาสตร์ และสืบสานประเพณีอันดีงามในพระพุทธศาสนา...

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง และพิธีสักการะเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

2018-11-01 11:15:47

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ และพิธีสักการะเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ ถนนบริเวณวงเวียนจักรยาน-สวนลวดลาย (ถนนข้าวต้มกุ๊ย) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป...

พิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

2018-11-01 11:19:01

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 คณะกรรมการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ อาคารโภชนาการ 2 ชั้น 2 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ เนื่องในโอกาสของการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่...

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

2020-01-08 03:16:32

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณาจารย์ และบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ นำโดยผศ.ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ โถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร...

ประเพณีวันสงกรานต์คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560

2018-11-01 11:22:32

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ทางคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรท่านคณบดีและคณาจารย์อาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ ห้อง 2-210/4 อาคารเรียน ชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ของไทย อันจะเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ตลอดไป...

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua