ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

บริการวิชาการ

อาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 204

2018-11-01 11:05:32

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรประภา ทับทิม และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4-5 ได้เข้าร่วมโครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 204 ณ โรงเรียนดรุณรัตน์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ...

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Seminar for Pharmaceutical Industry X"

2018-11-01 11:07:15

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้เป็นสถาบันหลักในการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Seminar for Pharmaceutical Industry X" ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 2-114 อาคารเรียน 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ...

คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561

2018-11-01 11:07:48

เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ "ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผล ยุค 4.0 ... ปรึกษาเภสัชกร" ตั้งแต่เวลา 15.00-18.00 น. ณ ลานบริเวณหน้าศูนย์ยา มฉก. เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยมีการใช้ยาและสมุนไพรอย่างสมเหตุผล...

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Seminar for Pharmaceutical Industry IX"

2018-11-01 11:20:34

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้เป็นสถาบันหลักในการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Seminar for Pharmaceutical Industry IX" ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 2-114 อาคารเรียน 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ...

งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560

2018-11-01 11:21:35

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดยคณาจารย์ เภสัชกร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ยา มฉก. ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ "ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย... ปรึกษาเภสัชกร" เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 19.00 น. ณ ศูนย์ยา มฉก....

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua