ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

กิจกรรมทั่วไป

โครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง การพัฒนางานวิจัยด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ

2021-02-22 12:35:05

เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-15.00 น. คณะกรรมการวิจัยและตำรา ร่วมกับคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง การพัฒนางานวิจัยด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ...

ศูนย์ยา มฉก. รับมอบถุงกระดาษจากศูนย์บรรณสารสนเทศ

2021-02-22 12:39:33

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. คุณสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยบุคลากร ได้มอบถุงกระดาษจำนวน 100 ใบ ให้กับศูนย์ยา มฉก. เพื่อนำไปบรรจุยาและเวชภัณฑ์...

คณะเภสัชศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

2020-11-12 03:43:05

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอำนวยการ...

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 63

2020-08-24 04:44:35

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 63 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง A-408 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2 (HCU 2)...

คณะเภสัชศาสตร์ ส่งมอบหน้ากากผ้าให้แก่ผู้แทนจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2020-07-01 09:35:35

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ผู้แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าแก่ผู้แทนจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 500 ชิ้น...

คณะเภสัชศาสตร์ ส่งมอบหน้ากากผ้าแก่ผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการศรีวารีพาวิลเลี่ยน

2020-06-29 10:02:04

เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 คุณกาญจนา บุญช่วงดี รองผู้จัดการ บริษัท ศูนย์ฝึกปฏิบัติศรีวารีพาวิลเลี่ยน จำกัด เดินทางมาเป็นตัวแทนรับมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าจากคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้ปฎิบัติงานในโรงแรมศรีวารีพาวิลเลี่ยน...

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง ห้องปฏิบัติการปลอดภัย (lab safety) ปีการศึกษา 2562

2020-06-29 03:44:25

เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ห้องปฏิบัติการปลอดภัย (lab safety) ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ณ ห้องปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม (2-120) อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่เวลา 15.30-16.30 น....

คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ และตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ

2020-06-16 04:19:47

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม ChemInvent 2015 และรับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ ตามโครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัย ตั้งแต่เวลา 8.30-15.00 น. ณ ห้อง 2-222 อาคารเรียนรวม 2...

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมตัดเย็บหน้ากากผ้า "เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม เฉพาะกิจ"

2020-05-29 11:14:36

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ กลุ่มเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม ได้จัดกิจกรรม "เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม เฉพาะกิจ" โดยเชิญชวนผู้มีจิตอาสามาร่วมกันตัดเย็บหน้ากากผ้าเพื่อบริจาคให้แก่ผู้คนในสังคมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้อง 2-116 อาคารเรียนรวม...

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

2020-03-10 09:57:22

เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ซึ่งทางคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดให้มีพิธีแสดงความยินดีและปฏิญาณตนของบัณฑิตใหม่ ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 (วันซ้อมใหญ่) ตั้งแต่เวลา 9.00-10.00 น. ณ บริเวณซุ้มคณะเภสัชศาสตร์...

กิจกรรม "ใจบันดาลแรง" นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2

2020-01-17 10:40:33

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 และวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรม "ใจบันดาลแรง" ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร ชั้น 2...

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ เซ็นสัญญาถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยให้แก่ภาคอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

2020-01-17 10:18:52

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด เซ็นสัญญาขออนุญาตใช้สิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยของอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ณ สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ...

คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานปีใหม่ มฉก.

2020-01-13 11:16:38

เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 คณาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2563 ภายใต้ธีมงาน "Happy Thai-Chinese New Year 2020" ตั้งแต่เวลา 10.30-15.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียน HCU 2...

คณะเภสัชศาสตร์ รับมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับดี) ระดับประเทศ

2020-01-08 04:41:37

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดย อาจารย์อมรเทพ ไวยพาลา และคุณพนารัตน์ ยอดอินทร์ ผู้เป็นตัวแทนจากคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว อาคารเรียนรวม 2 เข้ารับมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับดี) ระดับประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ...

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2562

2020-01-07 10:36:22

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและดอกไม้ เนื่องในงานวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2562 ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ...

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua