ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

กิจกรรมทั่วไป

โครงการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 65 (รอบ admission)

2022-08-04 03:07:58

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รหัส 65 (รอบ admission) ตั้งแต่เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้อง 2-214 อาคารเรียนรวม 2...

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 65

2022-06-20 03:04:33

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 65 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 4-201 อาคารโภชนาการ 1...

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าผู้ได้รับรางวัลกาญจนาภิเษก

2022-06-15 02:38:49

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับ นายณัชภัส ปุญญพัฒน์วรโชติ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลกาญจนาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2563...

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

2022-06-15 02:31:37

เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 (นักศึกษาเภสัชศาสตร์ รหัส 59) ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams...

คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพบปะท่านอธิการบดี

2022-06-15 02:34:43

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมพบปะท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ...

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ระลึก

2022-05-06 11:11:42

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้จัดงานครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ประจำปีพ.ศ. 2565 ขึ้น ณ ห้องกระจก อาคารหอประชุม...

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง การเผยแพร่งานวิจัยผ่านตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

2022-04-25 11:12:19

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30 น. คณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยและตำรา คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง การเผยแพร่งานวิจัยผ่านตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง 2-222 อาคารเรียนรวม 2...

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563

2022-02-18 02:39:33

เมื่อวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563 ขึ้น...

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2564

2021-11-30 11:26:02

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00-11.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและดอกไม้ เนื่องในงานวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2564...

คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนแอลกอฮอล์เจลและครีมไพล สำหรับแจกจ่ายผู้ที่มารับวัคซีนโควิด-19

2021-11-29 11:37:31

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับมอบสิ่งสนับสนุนสำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ...

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมบรรยายในหัวข้อ "โรคแผลในกระเพาะอาหาร VS โรคกรดไหลย้อน ความเหมือนที่แตกต่าง"

2021-07-03 12:45:33

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง "โรคแผลในกระเพาะอาหาร VS โรคกรดไหลย้อน ความเหมือนที่แตกต่าง" โดยมีอ.ภก.ขัตติยะ มั่งคั่ง เป็นผู้ร่วมบรรยาย ตั้งแต่เวลา 14.00-15.00 น. ทาง Facebook Live...

คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19

2021-06-17 11:56:17

เมื่อวันที่ 9-11 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนทั่วไปบางส่วน ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น. โดยมีตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่...

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ "สมุนไพรสมุทรปราการ"

2021-06-17 10:50:04

เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ทีมวิจัยเภสัชหัวเฉียว ได้แก่ ผศ.ปิยะวัน วงษ์บุญหนัก อ.ดร.ปารภัทร โศภารักษ์ และอ.ชุลีพร ละเอียดดี ได้ร่วมเสวนาและพูดคุยในหัวข้อ "สมุนไพรสมุทรปราการ" ทาง Facebook Live ของเพจ "สมุทรปราการโมเดล" ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป...

คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เตรียมความพร้อมสำหรับให้บริการวัคซีนโควิด-19

2021-06-08 09:17:04

เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ตัวแทนคณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19...

โครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง การพัฒนางานวิจัยด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ

2021-02-22 12:35:05

เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-15.00 น. คณะกรรมการวิจัยและตำรา ร่วมกับคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง การพัฒนางานวิจัยด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ...

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua