ข่าวประชาสัมพันธ์

EVENT

โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 61

2018-06-18 12:00:52

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 61 ตั้งแต่เวลา 10.30-16.30 น. เพื่อต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอน ระเบียบปฏิบัติ หลักสูตร กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

NEWS

- แจ้งการรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2561 (OSPE) และการสอบความรู้ครั้งที่ 4/2561 (MCQ)

- การประชุมวิชาการ เรื่อง โรคที่พบบ่อยในร้านยา (5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

- ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2560

- ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "How to Survive in Faculty of Pharmacy"

- ขอเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 20

- ทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards

- การประชุมวิชาการ Bangkok Pharmacy Exhibition: BPE-2018 (6 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

- คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ จำนวน 5 อัตรา

- นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2561

- นโยบายการจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี

Media

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua