ข่าวประชาสัมพันธ์

EVENT

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมตัดเย็บหน้ากากผ้า "เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม เฉพาะกิจ"

2020-05-10 05:22:32

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ กลุ่มเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม ได้จัดกิจกรรม "เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม เฉพาะกิจ" โดยเชิญชวนผู้มีจิตอาสามาร่วมกันตัดเย็บหน้ากากผ้าเพื่อบริจาคให้แก่ผู้คนในสังคมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ห้อง 2-116 อาคารเรียนรวม ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น.

NEWS

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ขยายเวลาการปิดทำการมหาวิทยาลัยฯ เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

- มาตรการและแนวปฏิบัติในการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยฯ

- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "งานวิชาการรับใช้สังคม"

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนาในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

- นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลกาญจนาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2561

- นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับทุนกองทุนเสริมพลังคุณธรรม ประจำปี 2562

- รายชื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

- นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2561

- ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม "Kid's Science Camp ค่ายวิทย์สนุก @ เภสัชหัวเฉียว"

Media

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua