ข่าวประชาสัมพันธ์

EVENT

พิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

2023-03-05 05:40:50

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 27) ณ ห้อง 2-316 อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น.

NEWS

- ศูนย์ยา มฉก. ประกาศรับสมัครเภสัชกรประจำร้านยา

- ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตัวในการสอบและการขาดสอบในรายวิชาของคณะเภสัชศาสตร์

- ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง แนวทางเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID-19 ในการจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์

- คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ จำนวน 4 อัตรา

- ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5

- ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3-4 (เฉพาะรายวิชาที่อำนวยการสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์)

- ข้อมูลและขั้นตอนการสมัครขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง มฉก.) ประจำปีการศึกษา 2565

- นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลกาญจนาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2563

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563

- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง "Men Health & Skin Health" (2.5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

Media

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua