ข่าวประชาสัมพันธ์

EVENT

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดเสวนาและบรรยายการวางแผนการเงินเบื้องต้น (Webinar)

2020-07-01 10:25:18

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 ได้มีการจัดเสวนาและบรรยายการวางแผนการเงินเบื้องต้น (Webinar) ผ่านทาง Facebook live ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. โดยอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

NEWS

- คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปรับทราบข้อมูลความรู้ เนื่องในงานสัปดาห์เภสัชกรรม 2563

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเปิดทำการของมหาวิทยาลัยฯ และการมาปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ขยายเวลาการปิดทำการมหาวิทยาลัยฯ เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

- มาตรการและแนวปฏิบัติในการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยฯ

- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "งานวิชาการรับใช้สังคม"

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนาในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

- นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลกาญจนาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2561

- นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับทุนกองทุนเสริมพลังคุณธรรม ประจำปี 2562

- รายชื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

Media

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua