ข่าวประชาสัมพันธ์

EVENT

คณะเภสัชศาสตร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

2017-10-18

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 – 14.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ที่ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์

NEWS

- ขอเชิญชวนชาว HCU ร่วมกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2560

- บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครเภสัชกรในตำแหน่ง regulatory affair

- การประชุมวิชาการผ่านระบบการประชุมทางไกล เรื่อง "เภสัชกรกับงานวิจัยสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัยสมเหตุผลของประชาชน" (5.5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

- งานประชุมวิชาการ Life Sciences & Bio Investment Asia 2017

- นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2559

- แจ้งการประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

- กำหนดวันส่งใบสมัครขอกู้ยืมฯ กยศ. กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 (ผู้กู้รายใหม่)

- กำหนดวันเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า มฉก.)

- ทุนการศึกษาในโครงการ Lazada Scholarship 2017

- บริษัท อดินพ จำกัด ประกาศรับสมัครเภสัชกร (ด่วน)

Media

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua