ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 27) ณ ห้อง 2-316 อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาก่อนที่จะออกฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับ รวมทั้งเป็นเครื่องหมายหรือจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรม  นักศึกษาได้มีการปฏิญาณตน  กล่าวแสดงความรู้สึก  และมีผู้ปกครอง รุ่นพี่-รุ่นน้อง มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้กันอย่างคับคั่ง

ในโอกาสนี้ ทางคณะฯ ได้รับเกียรติจาก ภก.ชานนท์ เรืองรัตน์วณิชยา เลขาธิการสมาคมร้านขายยา และศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคุณปรีชา เพ็ชรบูรณ์ ผู้สื่อข่าวสมาคมฯ ในการมอบทุน 10,000 บาท แก่สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อใช้ในกิจกรรมของนักศึกษา โดยมี อาจารย์ ภก.พศิน หัสดำ รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ นศภ.ธีรเมธ พระเทพ ประธานสโมสรนักศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบด้วยความขอบพระคุณ

ขอบคุณข่าวและภาพจาก
คุณปรีชา เพ็ชรบูรณ์
Facebook Fanpage คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua