ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดงาน Open House 2022 "HCU Now and New Gen"

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมจัดงาน Open House 2022 "HCU Now and New Gen: อนาคตสำหรับคนรุ่นใหม่" ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท (2-228) อาคารเรียนรวม ชั้น 2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอน และทราบถึงบทบาทการทำงานของเภสัชกร เพื่อเป็นแนวทางและข้อมูลในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป  ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแนะนำการเรียนการสอนและตัวอย่างรายวิชาทางเภสัชศาสตร์ที่จัดสอนโดยกลุ่มวิชาต่างๆ ได้แก่ กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท กลุ่มวิชาเภสัชกรรมเทคโนโลยีและเภสัชอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและการบริบาลทางเภสัชกรรม นอกจากนี้ได้มีกิจกรรมให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมทดลองเตรียมพิมเสนน้ำ รวมทั้งการจำลองบทบาทเภสัชกรเพื่อซักประวัติและแนะนำการใช้ยา

ขอบคุณภาพจาก
Facebook Fanpage คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua