ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 18-20 ตุลาคม 2565  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2565 ภายใต้คำขวัญ "ห่างไกลโรคบนสังคมปลอดบุหรี่" ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น. ณ ลานบริเวณหน้าศูนย์ยา มฉก.  โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในงานบริการวิชาการแก่ประชาชน และสอดรับกับนโยบายของสภาเภสัชกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักศึกษา และคณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรและผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการคัดกรองสุขภาพ โรคเรื้อรัง โรคอ้วน และตรวจวัดมวลร่างกาย การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรังและบุหรี่ พร้อมทั้งมีกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม ลุ้นรับของรางวัลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขอบคุณข่าวและภาพจาก
Facebook Fanpage คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua