ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ Pharmaceutical Industry Seminar ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ หน่วยการศึกษาต่อเนื่องฯ สมาคมเภสัชอุตสาหการ (ประเทศไทย) และบริษัทพันธมิตร ได้จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการ Pharmaceutical Industry Seminar ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ "Energy Efficiency in Pharmaceutical Industry" ณ อาคารเรียนชั้น 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก. 2) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรที่ทำงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตยาได้รับความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ทันต่อยุคสมัย ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในงานที่รับผิดชอบได้ รวมทั้งเพื่อเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ระหว่างกัน ทั้งด้านเภสัชกรรม วิศวกรรม หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตยา เครื่องสำอาง หรืออาหารเสริม ซึ่งทางคณะได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เป็นอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมยา มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติงานจริง

ขอบคุณข่าวและภาพจาก
Facebook Fanpage คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

slot dana slot gacor slot online slot via dana slot deposit dana situs slot dana admin jarwo
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua