ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 65 (รอบ admission)

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รหัส 65 (รอบ admission) ตั้งแต่เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้อง 2-214 อาคารเรียนรวม 2  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครอง และอาจารย์พศิน หัสดำ รักษาการรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ แนะนำคณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาใหม่ รหัส 65 รวมทั้งชี้แจงเรื่องระบบการเรียนการสอน ระเบียบปฏิบัติ การทำกิจกรรมและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  พร้อมทั้งรับฟังข้อซักถามจากผู้ปกครองที่มาร่วมประชุม

ส่วนในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.10 น. ได้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมีการกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำคณาจารย์  และได้มีการชี้แจงรายละเอียดในหลักสูตรและแผนการเรียนการสอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวาลินี อัศวเหม รักษาการรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จากนั้นนักศึกษาจะได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาที่คณะกำหนด  และปิดท้ายด้วยกิจกรรมสันทนาการพี่พบน้อง

ขอบคุณภาพจาก
Facebook Fanpage คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua