ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดงาน Mini Open House ต้อนรับนักเรียนจากร.ร.บางบ่อวิทยาคม

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 คณาจารย์และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรม mini open house ขึ้นเพื่อต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยา 4-201 อาคารโภชนาการ 1 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการจำลองการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาต่างๆ มาให้นักเรียนได้ศึกษา ทดลองปฏิบัติ เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของเภสัชกรสาขาต่างๆ และเตรียมแอลกอฮอล์สเปรย์กลับบ้านเป็นของที่ระลึก

ขอบคุณภาพจาก
Facebook Fanpage คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua